Functioneel beheer in de praktijk – Woonbron

Er zijn verschillende redenen om voor een externe Functioneel Beheerder te kiezen. In het geval van Woonbron bleek dat er binnen het team beperkt de mogelijkheid was om een zwangerschapsverlof op te vangen. Om die reden is er gekeken naar ondersteuning van buiten de eigen organisatie. HC&H Connect bleek uitkomst te bieden.

Wouter van der Baan van Woonbron vertelt: “De voordelen van het inschakelen van een externe partij zijn de beschikbaarheid op korte termijn, vak- en systeemtechnische kennis en inzetbaarheid voor de benodigde periode. Aangezien we terugkijken op voorgaande goede samenwerkingen met HC&H en het feit dat ervaren Functioneel Beheerder Janette beschikbaarheid had, was de keuze niet moeilijk.”

Kijkend naar wat de samenwerking met HC&H Connect tot nu toe heeft opgeleverd, vertelt Wouter van Woonbron verder: “We hebben kunnen voorkomen dat er sprake zou zijn van een verminderde dienstverlening van de I&A richting de organisatie, door het Functioneel Beheer op deze manier te kunnen continueren. Daarnaast hebben we nieuwe inzichten opgedaan op het vlak van opzet en inrichting. En er liggen nu verschillende voorstellen voor verbetering”. Vanuit haar rol als Functioneel Beheerder bij Woonbron, heeft Janette bijvoorbeeld een rol heeft gespeeld in overleggen tussen ICT en de organisatie in het kader van optimalisatie Verhuur. Hieruit zijn verbeteringen en wijzigingen voortgevloeid, wat van toegevoegde waarde is.

Wilt u weten wat het Functioneel Beheer van HC&H Connect voor uw organisatie kan betekenen? Maak kennis met onze medewerkers en neem contact op. U kunt ons bellen op 078-6810804 of e-mail ons.