Functioneel beheer

Functioneel beheer

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

HC&H illustratie Functioneel beheer

Met de uitgebreide kennis en ervaring van HC&H Connect in de corporatiesector, kunnen wij het functioneel beheer deels of helemaal uit handen nemen.

Het voordeel is dat onze functioneel beheerder zich, vaak op korte termijn, volledig kan richten op het beheer van je ERP- en andere informatiesystemen. Je eigen werknemer of team wordt hierdoor ontlast en kan zich richten op de eigen prioriteiten.

Onze functioneel beheerder vertaalt de wensen van gebruikers en het ICT-beleid naar inrichting en aanpassingen in het betreffende informatiesysteem. Ook zorgt onze functioneel beheerder dat de wijzigingen goed worden gespecificeerd, getest, geïmplementeerd en geborgd. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld dat er problemen in de informatievoorziening ontstaan en er verschillende ongetoetste work arounds worden bedacht.

Functioneel beheer is in steeds hogere mate belangrijk in het geval van outsourcing en cloud applicaties, omdat de kennis van en over de organisatie ontbreekt bij leveranciers van deze toepassingen. Onze functioneel beheerders zijn zeer ervaren met diverse applicaties die worden gebruikt in de corporatiesector. Het zorgt ervoor dat problemen door tijdige signalering kunnen worden voorkomen of snel worden opgelost.

Kortom, HC&H Connect is een duurzame partner op het gebied van Functioneel beheer.

Meer weten? Je kunt alvast kennismaken met onze medewerkers. Neem contact op met Christabe Wybenga via 078-681 0804 of e-mail connect@hcenh.nl voor andere vragen. Wij informeren je graag!