Green Belt bij Intermaris: een Lean training met directe toepasbaarheid

Na een succesvolle Yellow Belt training is HC&H eind vorig jaar van start gegaan met een 5-daagse Green Belt training bij Intermaris. Bij Intermaris is ervoor gekozen de Green Belt training te geven aan zogenaamde Lean Ambassadeurs. Zij dragen het gedachtegoed vervolgens verder uit in de organisatie.

De training bestaat uit twee onderdelen; de theorie met bijbehorende examen en een praktijkopdracht. Na het succesvol doorlopen van beide onderdelen ontvangt de deelnemer het officiële, internationaal erkende LCS-certificaat.

Theorie met aandacht voor jouw praktijk

In de training van HC&H wordt de theorie van Lean gecombineerd met hands-on toepassing in de praktijk. De vraag die immers regelmatig gesteld wordt, is: “hoe kun je dit in je dagelijks werk gebruiken?”. Aan de hand van de ervaring die HC&H in de corporatiesector heeft opgedaan, wordt  de training continu verrijkt met veel (praktijk)voorbeelden. Om deze reden biedt de training meer dan alleen een theoretisch model.

Voor Intermaris is deze Green Belt training incompany verzorgd. Dit biedt het voordeel om direct concrete praktijkuitdagingen aan te pakken met behulp van de aangereikte tools en handvatten.

Een interactieve sessie tijdens de Green Belt training
Aan de slag tijdens één van de interactieve sessies

Praktijkopdracht met zichtbare resultaten

De 5-daagse Green Belt training wordt zorgvuldig gepland waarbij gedacht moet worden aan een doorlooptijd van ongeveer vier maanden. Het lijkt een enorme investering in tijd, maar de rode draad in deze periode is een praktijkopdracht die de deelnemers moeten uitvoeren. Bij aanvang van de training zijn voorbereidende werkzaamheden nodig, waaronder het vaststellen van een mogelijke praktijkopdracht binnen de eigen organisatie en het bespreken ervan met de opdrachtgever. Hiermee bereiken we maximaal rendement van de tijdsinvestering.
De deelnemers bij Intermaris ervaren met name de praktijkopdracht als heel waardevol en leerzaam, omdat niet alleen de deelnemers maar ook de organisatie direct vruchten plukt van de training. De concrete besparingen als resultaat van de praktijkopdrachten geeft de deelnemers ruimte voor initiatieven om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

Theorie tijdens de Green Belt training
Om het examen te volbrengen, is ook theorie nodig

Coaching

Om ervoor te zorgen dat het rendement van de praktijkopdrachten tijdens en na de training hoog is, vindt er coaching plaats. De Lean Ambassadeurs zijn na de training het aanspreekpunt voor Lean en Continu Verbeteren binnen de corporatie. Zij zijn in staat het verbeterpotentieel binnen Intermaris te herkennen en daarbij de methodieken en tools passend en op maat in te zetten. HC&H helpt hierbij.

Wil jij aan de slag met Lean en Continu Verbeteren? Wij bieden niet alleen de theorie, maar denken met je mee. Wij staan ervoor om precies datgene te doen waar behoefte aan is! Om verder te sparren, kun je contact opnemen met Anil Ishwardat via 06-52340177 of e-mail anil.ishwardat@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.