Nieuws

Nieuws

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Nieuw! Vakopleiding Functioneel Beheer

HC&H Connect organiseert in nauwe samenwerking met Daniël E. Brouwer van Vakopleiding Functioneel Beheer B.V. de Vakopleiding Functioneel Beheer, exclusief voor de sector van woningcorporaties. In deze 5-daagse opleiding krijg je aan de hand van praktijkopdrachten het vakgebied van functioneel beheer aangereikt en wordt dit aangevuld met theorie. Voor wie? […]

Lees verder →

Theorie tijdens de Green Belt training

Green Belt bij Intermaris: een Lean training met directe toepasbaarheid

Na een succesvolle Yellow Belt training is HC&H eind vorig jaar van start gegaan met een 5-daagse Green Belt training bij Intermaris. Bij Intermaris is ervoor gekozen de Green Belt training te geven aan zogenaamde Lean Ambassadeurs. Zij dragen het gedachtegoed vervolgens verder uit in de organisatie. De training bestaat […]

Lees verder →

Digitalisering van de andere kant bekeken

De laatste jaren is er veel aandacht voor de verdergaande digitalisering in onze samenleving. Ook bij woningcorporaties zijn er veel initiatieven gestart om hier concreet invulling aan te geven. Meestal starten deze initiatieven bij IT-afdelingen en sluiten er een paar enthousiaste collega’s uit de organisatie bij aan. door gastauteur Toon […]

Lees verder →

Treasury = sturen op kasstromen!

De treasuryfunctie binnen een woningcorporatie houdt zich bezig met de risico’s die samenhangen met alle toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen voort uit zowel de langjarige ontwikkeling van de liquiditeit (de financieringsbehoefte) als de samenstelling van de bestaande lening portefeuille (herfinanciering en renteconversies). door gastauteur drs. Jeroen Hardy Kasstromen – de […]

Lees verder →

Waarom HC&H Connect je vanaf vandaag nog beter kan ontzorgen

Je kent HC&H Connect als de betrouwbare dienstverlener voor de corporatiesector en haar ketenpartners. Hierbij bieden we een pallet aan dienstverlening op het gebied van functioneel beheer, ICT interim management, robotisering (RPA) en overige producten en diensten om de effectiviteit binnen jouw organisatie te verhogen. Hier komt nu een extra […]

Lees verder →

‘Fijn om eens rustig bijgepraat te worden over alle mogelijkheden van iBabs’

HC&H Connect verzorgde eind december een opfristraining iBabs bij woningcorporatie Centrada in Lelystad. iBabs helpt bij het efficiënt opstellen en publiceren van agenda’s, het maken van aantekeningen en bij het notuleren. De opfriscursus geeft opvolging aan onze opleiding Papierloos Vergaderen. Er zijn in het afgelopen jaar namelijk handige functionaliteiten toegevoegd, […]

Lees verder →