Kennissessie Privacywetgeving

Kennissessie Privacywetgeving

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Privacy-NLHIAD8XHGF5J.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Sinds 1 januari 2016 zijn corporaties, net als andere organisaties, verplicht om het lekken van persoonsgegevens als gevolg van beveiligingsproblemen, het zogeheten ‘datalekken’, te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Op 26 mei 2015 nam de Eerste Kamer hiervoor een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens aan (Artikel 13). Deze wet heeft hoogstwaarschijnlijk ook de nodige impact op uw organisatie en processen gehad. Maar hier blijft het niet bij. Want de huidige privacywet is een nationale wet die gebaseerd is op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. De Europese privacyrichtlijn is de afgelopen jaren herzien met als resultaat een Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Verordening is per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Er geldt vanaf die datum dan ook nog maar één privacywet in de hele EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

Heeft jouw corporatie alles al geregeld betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens? Of zijn er nog belangrijke zaken die je moet oppakken? En wat gaat de nieuwe Verordening voor jouw corporatie betekenen? Waar moet jouw corporatie dan allemaal aan voldoen?

In de 4 uur durende kennissessie Privacywetgeving wordt ingegaan op de huidige wetgeving en de Verordening, de risico’s die worden gelopen en technische en organisatorische maatregelen die kunnen worden genomen.

Leerresultaat
Aan het eind van de kennissessie heb je een beeld van wat jouw corporatie geregeld moet hebben rondom dit onderwerp.

Voor wie?
ICT manager, Informatiemanager, Manager Control, directiesecretaris maar ook voor bedrijfsjuristen en voor een ieder die op ICT vlak te maken krijgt met de Privacywetgeving.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling