Uitbesteden functioneel beheer

tandem-skydivers-713708_1920.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Veel corporaties worstelen met het functioneel beheer van hun ERP- en andere informatiesystemen. Het is lastig om de wensen en eisen van de gebruikers te achterhalen en te vertalen naar de gewenste systeemaanpassingen. Als deze wensen wel duidelijk worden, is het vaak niet eenvoudig om resources te vinden die de juiste aanpassingen kunnen uitvoeren. Gezien de complexiteit van software en het scala aan applicaties binnen een corporatie is de juiste kennis en kunde moeilijk te vinden. Functioneel beheer klinkt als een eenvoudige taak maar blijkt in de praktijk lastig te zijn.

Functioneel Beheerders zijn de lijm tussen de gebruikers en ICT. De Functioneel Beheerder vertaalt de wensen van de gebruikers en het ICT beleid naar inrichting en aanpassingen in een informatiesysteem. Dat vergt veel vaardigheden, kennis en inzicht:

  • Heldere communicatie met gebruikers: wat is de informatiebehoefte en wat is de doelstelling achter deze informatiebehoefte?
  • Analytisch inzicht: hoe kan de informatiebehoefte worden vertaald in heldere specificaties voor het systeem, welke functionaliteit is er nodig?
  • Technisch inzicht en systeemkennis: hoe kan de functionele behoefte gerealiseerd worden binnen het systeem, wat is de impact op de verandering in het systeem?
  • Technische vaardigheden: hoe realiseer ik de technische verandering, hoe houd ik grip op de bijbehorende taak?

Het invullen van deze rol is dan ook geen sinecure.

Het is niet eenvoudig om voor deze rol de juiste mensen te vinden. Daarnaast is functioneel beheer geen voltijdse activiteit binnen de kleinere corporaties waardoor deze rol gecombineerd moet worden met andere activiteiten. Er worden dure specialisten van software leveranciers ingehuurd om deze rol in te vullen. Dit geeft vaak niet het gewenste resultaat omdat de dialoog met de organisatie niet voldoende wordt gevoerd. Naast de hoge kosten, zijn de levertijden lang.

HC&H Connect is een duurzame partner voor corporaties om dit probleem het hoofd te bieden.

HC&H Connect neemt corporaties het functioneel beheer deels of helemaal uit handen door corporaties met een gelijkvormige organisatie en gelijksoortige problematiek bij elkaar te brengen om vervolgens een maatwerk dienst te ontwikkelen. Het voordeel voor corporaties is dat zij een dienst krijgen die goed past bij de eigen dynamiek en kosten worden bespaard door gebruik te maken van een gezamenlijke pool van HC&H Connect specialisten die continu werken aan een optimale service.

Samenwerken op het gebied van informatiemanagement biedt de corporatie uitstekende mogelijkheden om kennis te delen en succesvolle werkwijzen uit te wisselen. Uiteindelijk leidt dit tot een team van specialisten die uw vraag begrijpt, de schakel vormt tussen ICT en uw organisatie, u ontzorgt en dat alles zonder extra investering.

Meer weten? Maak ook kennis met onze medewerkers of neem contact met ons op. Wij informeren u graag!