Lean en continu verbeteren

Lean en continu verbeteren

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

karate-1665606_1920.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458
Wij ondersteunen corporaties bij het continu verbeteren door middel van Lean. Onder leiding van een Lean expert en met de inzet van uw Lean ambassadeurs, begeleiden wij uw organisatie bij de ontwikkeling van en implementatie naar de gewenste situatie. Het programma is geïnitieerd vanuit de 5 Lean lenzen en heeft als doelstelling het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Training en coaching is noodzakelijk om uw organisatie zelfstandig continu te kunnen verbeteren.

In de Yellow Belt training wordt een overzicht gegeven wat Lean is, welke principes worden toegepast en welke tools en werkvormen er zijn. Na deze training begrijpen deelnemers wat Lean is en hoe de dagelijkse praktijk van continu verbeteren er uit ziet. Om daadwerkelijk een goede invulling te kunnen geven aan Lean verbetertrajecten is een Green Belt training noodzakelijk. In deze training wordt inhoudelijk ingegaan op het vinden van verbeterpotentieel en het uitvoeren van verbetertrajecten. Naast het aanreiken van theorie, wordt er ruimschoots aandacht besteed aan een opdracht uit de praktijk. Hierbij is het streven om de training binnen enkele weken na afronding te hebben terugverdiend door het realiseren van verbeteringen uit de praktijkopdrachten van deelnemers.

Onze docent kan de deelnemers aan deze training coachen in het toepassen van de aangereikte theorie. Ook kan hij de praktijkopdrachten begeleiden.

YELLOW BELT

Doelstelling
Kennis over de basisconcepten van Lean. Bewustwording van het verbeterpotentieel binnen de eigen omgeving en hoe continu verbeteren kan worden ingezet.

Toepassing
Zelf eenvoudige verbeterinitiatieven kunnen uitvoeren en bijdragen aan procesverbetering binnen de eigen organisatie onder leiding van een Green Belt of Black Belt.

Voor wie?
Deze training is voor de ambassadeurs uit de organisatie eventueel aangevuld met managers die behoefte hebben aan een kennismaking met Lean.

GREEN BELT

Doelstelling
Het kunnen uitvoeren van Lean verbetertrajecten. Kennis nemen van procesanalyse (VSM) en elimineren van verspilling. Gebruik maken van planning- en communicatie instrumenten. Basisvaardigheden met betrekking tot datacollectie en data-analyse.

Toepassing
Zelfstandig het Lean concept kunnen toepassen om continu verbetering binnen de organisatie te bewerkstelligen.

Voor wie?
Ambassadeurs uit de organisatie die de Yellow Belt training hebben afgerond.

BLACK BELT

Doelstelling
Het zelfstandig kunnen uitvoeren van een Lean-project. Dieper ingaan op het bepalen van een strategie en policy deployment. Inzicht in Lean leiderschap en ketenmanagement. Het kunnen opzetten van een adequate set aan performance-maatregelen, passende bij de missie en visie van uw organisatie.

Toepassing
U gaat als drijver van verandering in een Lean transformatie aan de slag en begeleidt daarbij zowel de gedrags- als de technische kant van het verbeteren. Met uw inzichten in coaching technieken bent u in staat Yellow Belts en Green Belts aan te sturen en te begeleiden bij veranderingstrajecten.

Voor wie?
Voor de ervaren Lean expert die regie wil nemen in verandertrajecten.

COACHING
Coaching verhoogt het rendement van de praktijkopdrachten. De inhoud  wordt in samenspraak met de docent en naar behoefte van de organisatie ingevuld. Er wordt gecoacht op de inzet van de opgedane kennis en het gebruik van tools en instrumenten in de dagelijkse praktijk van continu verbeteren.

Meer weten? Neem dan contact op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling