Training Agile Essentials

Training Agile Essentials

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Agile.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Het woord Agile betekent behendig, lenig, flexibel. Een Agile projectaanpak gaat er per definitie vanuit dat er tijdens een project voortdurend inzichten kunnen veranderen. Door een cyclische en incrementele aanpak worden deze veranderingen meegenomen zodat een resultaat ontstaat wat beter aansluit op de wensen van de klant.
Veel traditionele projectaanpakken richten zich op voorspelbaarheid van het project, vastleggen van specificaties en vermijden en elimineren van risico’s. Agile omarmt juist de veranderingen die plaatsvinden tijdens het project.

De Agile aanpak is een empirische aanpak en heeft zijn oorsprong in IT gerichte projecten maar het blijkt dat de filosofie en principes ook zeer goed gebruikt kunnen worden in andersoortige projecten.
Het Agile werken heeft zijn vruchten afgeworpen in de aflopen 10 jaar en is dan ook inmiddels de norm bij veel bedrijven en organisaties.

Gedrag, communicatie en samenwerken zijn belangrijke pijlers van Agile. Juist daardoor past deze aanpak uitstekend bij mensen die uit zichzelf minder geneigd zijn om naar zekerheden te zoeken en bereid zijn te beginnen zonder dat het eindresultaat tot in detail vaststaat.

In deze interactieve training staan de kenmerken en principes van Agile centraal en maakt u kennis met de theorie van Agile. Natuurlijk gaat u ook actief aan de slag om te ervaren wat Agile voor u kan betekenen.

Programma

 • Wat is Agile?
 • Het Agile manifesto, principes en uitgangspunten
 • Cyclisch werken t.o.v. lineair werken
 • Misverstanden over Agile
 • Wanneer gebruiken en wanneer niet?
 • Een Agile framework
 • De rollen in een Agile project
 • Voorbeeld van een Agile aanpak: Scrum
 • Plannen in een Agile context
 • Handige Agile hulpmiddelen
 • Communicatie, samenwerken en groundrules in een Agile project

Leerresultaten

 • U bent bekend met het Agile manifesto en de principes van Agile
 • U begrijpt de verschillen tussen een linaire aanpak en iteratieve aanpak
 • U kunt de voordelen benoemen van het Agile werken
 • U heeft inzicht in de randvoorwaarden voor een Agile aanpak
 • U heeft inzicht in een aantal hulpmiddelen en heeft handvatten om deze in te zetten in uw eigen werkcontext

Voor wie?
Projectleiders, teamleiders, teamleden en zij die overwegen een Agile manier werken te gaan gebruiken, met een HBO denk- en werk niveau.

Duur
1 dag

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling