Training Effectief teamwerk

Training Effectief teamwerk

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

teamwerk.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

De grootste faalfactoren voor teams zijn het ontbreken van heldere communicatie en effectieve samenwerking. Mislukte projecten en moeizaam functionerende organisatieonderdelen zijn het gevolg. Ondanks de bekendheid van deze faalfactoren blijkt het keer op keer lastig om aan deze begrippen een goede invulling te geven. Heldere communicatie wordt door ieder mens anders uitgelegd. Evenals effectieve samenwerking. Onderzoek naar succesvolle teams leert ons dat het samenspel in het team, de spelregels van het team en het inzicht in eigen en elkaars gedrag, bepalend zijn voor de mate van succes. In deze workshop wordt inzicht gegeven in de wijze waarop deze onderdelen succesvol worden toegepast. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Hoe maak ik van een groep mensen een team?
 • Hoe zorg ik er als leidinggevende voor dat mijn team effectief werkt (communiceert, handelt en samenwerkt)?
 • Hoe kan ik het beste uit het team halen?
 • Wat is mijn rol in een team als teamlid en als leidinggevende?

Aan het eind van de workshop:

 • Begrijp je waarom teams wel en niet goed functioneren;
 • Heb je handvatten om een team effectief te laten werken;
 • Heb je inzicht in mogelijke interventies om een team succesvol te laten blijven;
 • Heb je inzicht in je eigen rol en eigen kwaliteiten en valkuilen in relatie tot samenwerken, handelen en communiceren;
 • Heb je inzicht in de kracht en de valkuilen van het team.

In de workshop wordt het ‘Whole Brain Model’ van Ned Hermann als vertrekpunt gebruikt. Het model geeft inzicht in de wijze waarop iemand bij voorkeur reageert, handelt en beleeft. Inzicht in de eigen voorkeuren en die van anderen is belangrijk om de diversiteit van het team te benutten.

Onderwerpen:

 • Wat is een effectief team?
 • Inzicht in eigen voorkeuren in communiceren, handelen en beleven
 • Teamsamenstelling: de kracht en de valkuilen
 • Teamspelregels: de kaders voor effectief samenspel
 • Het borgen van de teamspelregels
 • Teamrollen inclusief de rol van leidinggevende
 • Teamprocessen: de stadia van teamontwikkeling
 • Feedback geven en ontvangen
 • Effectieve besluitvorming binnen teams

Voor wie?
Lijn- en projectmanagers, teamleden, projectteams en afdelingsteams

Trainingsduur
1 dag met aansluitend diner

Deze workshop vormt een goed vertrekpunt bij de start van een project als onderdeel van een kick-off en kan worden aangepast aan een specifieke situatie bij de klant. De workshop wordt begeleid door twee trainers. Onze trainers zijn kundig en enthousiast en beschikken daarnaast over veel praktijkervaring.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling