Training Kerngebruikers

Training Kerngebruikers

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

computer-1185626_1280.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

De rol van kerngebruiker binnen een corporatie is essentieel voor het efficiënt en effectief kunnen inzetten van geautomatiseerde oplossingen en systemen. Bijvoorbeeld tijdens de implementatie van een nieuwe applicatie of nieuw primair systeem en in de eerste periode hierna is die rol van nog groter belang. Kerngebruikers zijn het eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers bij vragen rondom de verschillende (geautomatiseerde) bedrijfsprocessen.

De rol van de kerngebruiker
Het borgen van de continuïteit van de informatievoorziening en het instrueren en ondersteunen van de eindgebruikers zijn de meest belangrijkste taken van de kerngebruiker. De kerngebruiker is ook het eerste aanspreekpunt voor het dagelijks functioneel onderhoud van applicaties en heeft daarnaast de inhoudelijke contacten met de leveranciers. Om deze rol goed vorm te geven is inhoudelijke kennis van het proces en/of software niet voldoende. Projectmatig werken, beoordelen en toetsen van nieuwe of gewijzigde functionaliteit, het verzorgen van instructies maar ook het omgaan met weerstand en het motiveren van eindgebruikers zijn noodzakelijke vaardigheden. In twee dagdelen reiken wij u de noodzakelijke kennis en vaardigheden aan om uw rol als kerngebruiker te kunnen invullen.

Programma

 • Kerngebruikers, eindgebruikers en functioneel beheer
 • Basisprincipes Projectmatig werken
 • De rol van de kerngebruiker binnen de organisatie
 • Communicatie met eindgebruikers (o.a. motiveren, omgaan met weerstand, de vraag achter de vraag zoeken)
 • Opzetten en verzorgen van instructies
 • Probleemanalyse, oplossen, analyseren en begeleiden van (ver)storingen
 • Opzetten, lezen en behandelen van “Request For Changes” (RFC’s)
 • Beoordelen en testen van nieuwe functionaliteiten

Leerresultaten

 • U kent de rol en positie van de kerngebruiker binnen een organisatie
 • U kent de basisprincipes van het Projectmatig werken
 • U kent uw rol binnen een projectteam en projectorganisatie
 • U kent het verschil tussen Functioneel Beheerder en de taak van de kerngebruiker
 • U kent een gedegen aanpak om nieuwe functionaliteit te testen
 • U kent de succesfactoren bij implementatie van nieuwe functionaliteiten binnen uw organisatie
 • U weet hoe u korte en bondige instructies moet schrijven en weet deze uit te leggen aan de eindgebruikers
 • U kent een aantal praktische hulpmiddelen en kunt deze inzetten in uw rol als kerngebruiker

Voor wie?
Medewerkers binnen een corporatie die bij (interne) ICT projecten worden ingezet als kerngebruiker of inhoudsdeskundige.

Duur
Twee dagdelen.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Christabe Wybenga via 078-681 0804 of e-mail connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling