Training Planmatig werken

Training Planmatig werken

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Planmatig werken.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Het plannen, structureren en beheersen van het dagelijks werk is, zeker door de tijd waarin we leven van dynamiek, niet altijd eenvoudig.
Deze training helpt je er voor te zorgen dat tijd jouw "vriend" wordt en niet langer jouw "vijand" is en geeft je de handvatten, tips en trucs om je werk beter beheersbaar te maken en daardoor zeker ook effectiever en wellicht ook leuker te maken! Planmatig werken heeft niet alleen met harde zaken te maken als plannen en prioriteren, maar ook met zaken als ons eeuwige perfectionisme of het al maar ja zeggen als we nee bedoelen.

Problemen met het managen van je werk hangt vaak samen met 3 factoren:

 • Omgevingsfactoren: Soms hangt de beschreven problematiek samen met knelpunten in de organisatie (bijvoorbeeld onderbezetting).
 • Harde factoren: Meestal ontstaan ze door een tekort aan vaardigheden, zoals plannen, prioriteiten stellen etc..
 • Zachte factoren: En tenslotte hangen bij veel mensen tijdsproblemen samen met factoren van meer psychologische aard, zoals een gebrek aan assertiviteit, neiging tot perfectionisme, gebrek aan discipline etc..

Als het gaat over problemen met planmatig werken en timemanagement hebben we vaak de neiging om onze omgeving daar de schuld van te geven (“de wereld doet mij dit allemaal aan”) terwijl we zelf vaak onze grootste “vijand” zijn om op een efficiënte manier met onze tijd om te gaan. Dit vraagt het loslaten van overtuigingen, reflectie en bewustwording.
Goed timemanagement is balanceren tussen controleren en loslaten, strak en flexibel, georganiseerd en spontaan.

In de training zal aan alle 3 de factoren aandacht worden geven. In de ochtend de harde zaken van Planmatig werken, in de middag de zachte, gedragsmatige, zaken en aan het eind van de middag is er ruimte voor intervisie om met elkaar afspraken te maken rondom organisatorische zaken.
Ook zal er uiteraard veel geoefend worden en is er de nodige ruimte voor discussie.

Doelstelling training
Aan het eind van deze training heeft de deelnemer inzicht in, en handvatten om, de eigen tijd beter te beheersen. Zowel aan de planmatige, harde kant van timemanagement als aan de gedragsmatige, zachte kant van timemanagement.

De volgende onderwerpen komen o.m. aan bod:

 • Waarom, wat en hoe van gestructureerd/planmatig werken?
 • Het prioriteren van de activiteiten (het Eisenhower-principe)
 • Het inschatten van de hoeveel tijd van een activiteit
 • Plannen en beheersen eigen werk
 • Wat betekent dat voor mij en de collega's waarmee ik samenwerk?
 • Het omgaan met onverwachte zaken/taken
 • Omgaan met verstoringen
 • Delegeren
 • Zelfdiscipline
 • Hoe zeg ik 'nee'?

Voor wie?
Iedereen die meer plezier in zijn werk wil krijgen met een HBO denk- en werk niveau.

Duur
1 dag

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling