Training Projectmatig werken

Training Projectmatig werken

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Planmatig werken.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Een project leiden of eraan deelnemen is toch iets anders dan uw dagelijkse werk. Als projectleider of medewerker kunt u met uw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan het resultaat. Maar hoe stel je een goed projectteam samen? En wat zijn de verschillende rollen in een projectteam?

In deze praktische training leert u de belangrijkste uitgangspunten, methoden en technieken van Projectmatig Werken (volgens Twijnstra en Gudde). Bovendien leert u hoe u deze vaardigheden direct kunt toepassen in uw eigen werksituatie.

Leerresultaten

 • U weet wat Projectmatig Werken is en wanneer het ingezet kan worden
 • U kent de voordelen en randvoorwaarden van Projectmatig Werken
 • U kunt betekenis geven aan de kernbegrippen faseren, beheersen en beslissen
 • U kunt invulling geven aan de voorbereiding van een project en het bijbehorende Plan van Aanpak
 • U begrijpt wat Business Case denken is
 • U kent de rollen en verantwoordelijkheden binnen een projectteam
 • U begrijpt het belang van communicatie en samenwerken in en om het projectteam en kunt daar invulling aan geven
 • U kunt invulling geven aan risicomanagement
 • U weet hoe u de kwaliteit kunt borgen in een project

Programma

 • Uitgangspunten, randvoorwaarden en kernprincipes van projectmatig werken
 • Projectfasering
 • Resultaatbeschrijving en afbakening i.c.m. projectopdracht en projectplan (PvA)
 • Projectbeheersing (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit)
 • Projectrollen (w.o. projectleider en opdrachtgever)
 • Projectorganisatie en communicatielijnen
 • Stakeholder-analyse (omgevingsmanagement)
 • Teamwerk: communiceren en samenwerken
 • Voorbeeldprojecten bespreken en analyseren

Voor wie?
Projectmanagers, projectgroepleden, projectleiders en opdrachtgevers HBO denk- en werkniveau.

Duur
Twee aaneengesloten dagen (incl. avondprogramma).

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling