Training Verandermanagement

Training Verandermanagement

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Verandermanagement.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Het enige dat niet verandert is het feit dat corporaties continu aan verandering onderhevig zijn. Dit betekent dat mensen steeds weer nieuwe dingen moeten (af) leren. Of het nu gaat om de implementatie van een nieuw primair systeem, het opnieuw vormgeven van de werkprocessen of een fusie. Veranderen is een lastig proces. En de discussie gaat daarbij vaker over techniek en inhoud dan over: ‘hoe krijg ik de medewerkers zover dat zij ”gedrag” gaan vertonen dat een bijdrage levert aan de verandering binnen de corporatie?’.

Er is meer nodig dan een projectplan en een projectleider om blijvende veranderingen in organisaties te bewerkstelligen. En als de verandering dan doorgezet is, hoe voorkomt u dat medewerkers terugvallen in het oude gedrag? Oftewel: ‘Hoe borgt u de verandering?’ en ‘Hoe gaat u om met weerstand tegen de verandering?’.

Eén geluk: u bent niet de enige die met dit vraagstuk worstelt. Na deze training kunt u veranderingen beter begeleiden en sturen. U heeft concrete methoden en vaardigheden om verandertrajecten te laten slagen. In de training maken we gebruik van het boek van Leon de Caluwe  & Hans Vermaak; ‘Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige’ en de theorie van Thijs Homan.

Leerresultaten

 • U kent de theorie van Verandermanagement
 • U kunt probleemsituaties beter doorgronden
 • U kunt effectieve interventies toepassen bij het doorvoeren van veranderingen
 • U kent uw eigen voorkeuren, stijl en beperkingen als “veranderaar”
 • U heeft inzicht in de eigen manier van omgaan met veranderen en leren
 • U kunt uw corporatie en de wijze van verandering diagnosticeren
 • U (her)kent weerstanden tegen veranderingen en heeft inzicht in mogelijke interventies om deze weerstanden te overwinnen
 • U kunt de valkuilen en kritieke succesfactoren van een verandertraject duiden

Programma

 • Effectief verandermanagement
 • Fasen binnen het veranderproces
 • Veranderlagen: organisatie, gedrag en betekenis
 • Weerstanden bij verandering
 • Diagnose van de eigen organisatie en veranderwijze
 • Effectieve interventies
 • Veranderstrategie en stijlen
 • Uw persoonlijke stijl en valkuilen in relatie tot veranderen
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

Voor wie?
Managers, afdelingshoofden en andere verantwoordelijken bij verandertrajecten binnen corporaties die op zoek zijn naar vergroting van kennis en inzicht rondom het aspect veranderen.

Duur
2 x 1 dag (tussenliggende periode 2 à 3 weken).

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling