Training Workshop begeleiden

Training Workshop begeleiden

Functioneel BeheerRobotiseringOpleidingenInterim Management

Agile_meeting.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Snel, slagvaardig en gericht aan de slag! Een workshop is geen vergadering. Een workshop is ook geen vrijblijvend samenzijn. Je gaat met een (tijdelijk) team aan het werk en hebt een gericht doel voor ogen.

Misschien ga je kaders van het nieuwe beleid bepalen voor jouw corporatie of ga je actief aan de slag om tot een oplossing te komen voor een specifiek probleem binnen een werkproces.  Met het organiseren van een workshop kun je snelheid, slagvaardigheid en draagvlak creëren en zorg je voor actie en productiviteit.

Een workshop is een (inter)actieve werkvorm en heeft een duidelijk resultaat voor ogen. Als begeleider van de workshop wil je neutraal en onafhankelijk het proces faciliteren en begeleiden. Een goede voorbereiding en een deskundige begeleider zijn belangrijke kritieke succesfactoren. Maar wanneer zet je een workshop als werkvorm in? Welke situatie leent zich hier wel en niet voor?

Deze training richt zich op de harde en zachte vaardigheden die nodig zijn om als begeleider een goede workshop uit te voeren. Aan het eind van de training heb je inzicht in de vaardigheden en de meest voorkomende technieken die nodig zijn om succesvol een workshop voor te bereiden en uit te voeren.

Programma

 • Wat is een workshop?
 • Het voorbereiden van een workshop
 • Uitvoeren van de workshop
 • De rol van de begeleider tijdens een workshop
 • Do’s en don'ts van de begeleider
 • Het leiden van discussies
 • De vaardigheden van de begeleider
 • Inzet (visualisatie) technieken en werkvormen
 • Do's en don'ts tijdens een workshop

Leerresultaten

 • Je kent de voorwaarden voor een goede workshop
 • Je kunt het doel van de workshop vaststellen en bewaken
 • Je kent de eisen aan een goede voorbereiding
 • Je kunt een goede werkvorm voor de workshop bepalen
 • Je kunt effectief bijsturen tijdens de workshop door uitweidingen en zijpaden af te kappen

Voor wie?
De training is bedoeld voor iedereen die regelmatig workshops moet begeleiden in de rol van procesbegeleider met minimaal een HBO denk‐ en werkniveau.

Duur
1 dag

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078-681 0804. Je kunt ook een e-mail sturen aan connect@hcenh.nl.

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dat betekent dat al onze trainingen en masterclasses zijn vrijgesteld van BTW inzake beroepsonderwijs.

CRKBO Geregistreerde Instelling